نویسنده: sara

شرکت اتوبوسرانی راه پیما پارسیان

شرکت اتوبوسرانی راه پیما پارسیان یکی از قدیمی‌‌ترین تعاونی‌های حمل و نقل زمینی می‌باشد. راه پیما پارسیان در سال 1359 فعالیت خود را در پایانه جنوب تهران و ترمینال غرب (آزادی) به عنوان تعاونی شماره 9 آغاز کرد. راه پیما اولین شرکت حمل و نقل جاده ای بود که سرویس‌های خود را به کشور آذربایجان […]

شرکت اتوبوسرانی ایران پیما

در سال 1328 شرکت اتوبوسرانی ایران پیما در حوزه حمل و نقل زمینی فعالیت خود را آغاز کرد. ایران پیما اولین تعاونی بود که در سال 1359 بعد از سامان دهی حمل و نقل جاده ای در قالب تعاونی شماره یک فعالیت خود را ادامه داد. با تأسیس دو نمایندگی در پایانه‌های صفه و کاوه […]
lightbox